Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Post-inkubator ska stärka unga företag

Varbergs företagsinkubator är öppen för alla branscher. Det officiella namnet för verksamheten är Potential.vbg, ett modernt namn som signalerar nytänkande och innovation i den digitala eran. Under 2022 lanserades en post-inkubator för att stärka erbjudandet för företag som redan utvecklats under en tid i inkubatorn.

Harald Edén styrelseordförande i Potential.vbg, André Tärnlöv grundare av Täcla AB som blev Årets Potential 2022 och Linda Björk inkubatorchef på Potential.vbg.

Potential.vbg har tio platser i inkubatorn. Inkubatorstiden är på ett år, och omfattar då ett program som Potential.vbg har skräddarsytt för nystartade företag i regionen. Det kan vara företag som är avknoppningar från akademin, men alla företag är välkomna att söka med sin unika idé.

– Eftersom vi inte är begränsade till en specifik bransch så har vi väldigt många olika typer av företag i inkubatorn. Detsamma gäller nu för post-inkubatorn, som vi har startat som svar på inkubatorföretagens efterfrågan, säger Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg.

Företagen i post-inkubatorn behöver inte samma stöd, och de behöver inte heller kontinuerligt stöd. De gånger de behöver vägledning finns dock hela inkubatorns service till hands, vilket är en stor tillgång för alla företag i tillväxt. För post-inkubatorn finns det ingen begränsning i antalet företag som kan medverka samtidigt, och inte heller någon tidsbegränsning.

Investerar i hållbara idéer

Från 2020 och framåt så har Potential.vbg investerat i fem nya bolag, inom olika branscher. Ett av dem är Täcla AB, etablerat av André Tärnlöv, som blev Årets Potential 2022.

Täcla bygger på en helt unik idé för att skapa ökad hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. En dörrstopp är en produkt som de flesta nog inte tänker så mycket på. Den sitter där den sitter och fyller sin funktion. Faktum är att de flesta dörrstoppar, och speciellt de som köps in till ett lägre pris baserat på billig massproduktion, snabbt går sönder.

Att byta själva dörrstoppen kanske inte är en stor investering, men skador som kan uppstå i samband med att dörrstoppen går sönder kan bli mycket omfattande. Det kan vara skador på både fasad och dörr, på glaspartier i närheten av dörren och så vidare. I allra värsta fall till och med personskador.

André Tärnlöv har utvecklat en ny typ av dörrstopp, som är robust men samtidigt så flexibel att den funkar för nästan alla dörrar i de flesta miljöer. Den är hållbar då den konstruerats för en extremt lång livslängd, den tål tuffa miljöer och behåller funktion över tid. Innovationen har vidareutvecklats för masstillverkning under Andrés företag Täcla.

– Täcla har på bara något år upparbetat en stark marknadsandel bland ledande fastighetsägare, grossister och byggbolag. Nu är Täclas dörrstoppar en del av standardsortimentet hos flera av de större aktörerna som till exempel Ahlsells och Peab. Den snabba utvecklingen från idé till marknad, en stark marknadsingång och fortsatt driv under hela lanseringsprocessen har tillägnat Täcla och André Tärnlöv Årets Potential 2022, berättar Linda Björk.

Det finns flera exempel på framåtsträvande bolag som sitter i inkubatorn just nu, och som gått vidare till post-inkubatorn. Den gemensamma nämnaren för alla är att det handlar om affärsidéer med värdepotential.

Potential.vbg fortsätter att utvecklas tillsammans med Varbergs och Hallands innovatörer, entreprenörer och företag.