Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Edströmska gymnasiet är med och bygger regionens kompetens

Edströmska gymnasiet i Västerås har allt sedan skolan grundades 2004 haft en mycket nära relation med näringslivet. De branscher skolan utbildar inom är engagerade i utvecklingen av både skolan och de tre programmen. Allt man gör på skolan handlar om att maximera möjligheter för både elever och företag.

Här finns fordons- och transportprogrammet, flygteknikerutbildningen samt bygg- och anläggningsprogrammet.

De program och inriktningar som finns på Edströmska gymnasiet har etablerats utifrån verkliga behov hos näringslivet i regionen. Representanter från branschen sitter med i styrelser och programråd på strategiska, taktiska och operativa nivåer. Inget beslut fattas på skolan utan att näringslivets representanter är involverade i beslutsprocessen.

– Vårt mål är att bedriva relevant utbildning utifrån vad branschen efterfrågar, och på så vis vara med och bygga upp regionens kompetens. Då är det helt avgörande för oss att ha god samverkan med företag, fackliga organisationer, branschorganisationer och kommunal verksamhet. Vi behöver alla samverka kring de gemensamma kompetensfrågorna, och här i vår region upplever vi från skolans sida att det finns ett mycket stort intresse av att lyfta fram utbildning och näringsliv i samma dialog, säger Christian Eklund, rektor på Edströmska gymnasiet.

Företagen ser en stor nytta med att vara med och forma skolans inriktningar, vilket de gör både genom programråden och genom att erbjuda APL-platser. APL, arbetsplatsförlagt lärande, är det viktigaste inslaget i alla yrkesinriktade utbildningar. Det är under sin praktik, APL, som eleverna får lära sig yrket rent praktiskt med verklig tillämpning. Det är också under praktiken som arbetsgivarna får lära känna eleverna och knyta relationer med framtida potentiella medarbetare.

Anställningsavtal innan studenten

På Edströmska gymnasiet finns det tre yrkesförberedande program. Det är fordons- och transportprogrammet, flygteknikerutbildningen samt bygg- och anläggningsprogrammet. Vid skolan finns även introduktionsprogrammet med yrkesinriktning, samt anpassad gymnasieskola med ett program med inriktning mot fordon och godshantering.

Inom skolans största program, fordons- och transportprogrammet, finns inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, transport samt karosseri och lackering. Inom flygteknikerutbildningen läser gymnasisterna till flygmekaniker, och utbildningen har en naturlig övergång till YH-utbildningen för flygtekniker med högre behörighet, som också finns i Västerås. På bygg- och anläggningsprogrammet finns inriktningarna grävmaskinsförare samt mark- och anläggning.

– Vi utbildar utifrån en centralt kvalitetssäkrad modell då skolan är certifierad som Motorbranschcollege samt Transportcollege. Inom flygteknikerutbildningen har vi riksintag, eftersom det inte finns så många andra skolor med den inriktningen. Inom alla våra utbildningar har vi mycket goda resultat gällande anställningsbarhet, då nästan alla våra elever går direkt ut i arbete efter sina studier, berättar Christian Eklund, och tillägger att de flesta elever har skrivit under sina anställningsavtal redan innan studenten.

– Det är en mycket speciell känsla här på skolan, fortsätter han, då vi under studenten ofta har elevernas arbetsgivare med under ceremonin. Vi hör ofta ”Vi ses på måndag!” glatt utropas utanför skolan på examensdagen, och det är något som vi är oerhört stolta över.