Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Börjessons Bil bygger ut i Ängelholm och ser fortsatt stark efterfrågan på elbilar

Att möjliggöra och leverera lösningar som ger bästa mobilitet för kunderna har alltid haft högsta prioritet på Börjessons Bil. Kännetecknande för familjeföretaget är dessutom, utöver en hög servicenivå och god lokalkännedom, ett gediget miljöarbete som även det har en tydlig koppling till att leverera bästa mobilitet.

Börjessons Bil startade i Alingsås och finns idag även i Ängelholm, Klippan, Helsingborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. För lastbilar finns anläggningar även i Kristianstad och Hässleholm.

Henrik Börjesson är platschef för Börjessons Bil i Skåne. Han berättar att hjärtat i verksamheten alltid har varit att leverera den bästa lösningen för mobilitet, baserat på kundens behov, förutsättningar och mål. Det handlar med andra ord inte bara om att sälja så många nya elbilar som möjligt, utan om att se till att erbjuda kunden den typ av bil som passar det individuella behovet bäst och därmed garanterar högst kundnytta.

Stöd försvann men efterfrågan på elbilar består

I skrivande stund är Henrik Börjesson uppslukad av arbetet med att planera den stundande expansionen i Ängelholm. Den omfattar en nybyggnad samt ombyggnad av befintliga lokaler för Audi, Volkswagen personbilar, Volkswagen transportbilar samt begagnade bilar.

Med expansionen visar familjeföretaget än en gång att man tror på framtiden och på en fortsatt sund tillväxt i regionen. Det trots den senaste tidens oroligheter i omvärlden, höga elpriser, höjda räntor och sämre konjunktur som även i allra högsta grad påverkar försäljningen av såväl nya som begagnade bilar. Det har dessutom skett en stor förändring vad gäller elbilsförsäljningen, som numera inte stöttas av statliga miljöbilspremier. 

– I början av november 2022 såg vi en stor förändring när det gäller försäljning av elbilar. Regeringen drog tillbaka stödet som tidigare fanns för elbilar, och efter den 8 november 2022 kunde man alltså inte få något ekonomiskt stöd för sin nya elbil. Vi upplevde ett högtryck gällande försäljning av elbilar från det att pressmeddelandet från regeringen gått ut, och fram till slutdatum den 8 november. Vi fick mobilisera och sätta in alla resurser vi hade för att hinna med, minns Henrik Börjesson.

Hur är det med försäljning av elbilar nu när det inte finns något statligt ekonomiskt stöd?

– Detta är något som vi började fundera på långt innan stödet drogs in. Eftersom det finns starka incitament för att ställa om, såsom höga kostnader och straffskatter för fossila bränslen, så ser vi att efterfrågan på elbilar är stark även utan stödet. Det är elektrifiering som är huvudfrågan nu. Alla biltillverkare ser eldrift som framtiden. Alla nya bilmodeller är konstruerade för eldrift och dessutom kommer det inte att tillverkas några nya diesel- eller bensindrivna bilar alls inom några år. Majoriteten av alla fordon på vägarna kommer i framtiden, och den framtiden ligger inte speciellt långt bort, sannolikt att vara eldrivna.

Henrik understryker också att utvecklingen har gått mycket snabbare än vad de flesta har räknat med. Det gäller både fordonsförsäljare som Börjessons Bil och kunder inom i princip alla segment och branscher.

– Vårt uppdrag och vårt erbjudande bygger på att garantera bästa mobilitet för våra kunder. Vi anpassar oss efter marknadens efterfrågan och behov. Vi har inom Börjessons hela organisation alltid varit framåtsträvande när det gäller hållbarhet, och har alltid uppmuntrat våra kunder att överväga och se fördelar med hållbara alternativ. Marknadens efterfrågan kretsar kring elbilar och det är också här vi kommer att satsa framöver. Därför bygger vi nu ut anläggningen i Ängelholm, avslutar Henrik Börjesson med.

Kort historik för Börjessons Bil

Börjessons Bil etablerades redan 1955 i Alingsås i Västra Götaland. I samband med det första generationsskiftet i början av 80-talet flyttade en delägare ner till Ängelholm, och började därmed successivt att bygga upp en verksamhet i Skåne. Idag har Börjessons Bil sju anläggningar fördelade över tre län: Västra Götaland, Skåne och Blekinge. Erbjudandet omfattar försäljning och leasing av nya och begagnade fordon (både bilar och lastbilar), finansiering, verkstadsservice, däck och hyrbilsservice.