Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Cirkulär process som inspirerar

Alufluor firar 50 år som möjliggörare av hållbart resursutnyttjande i år. I samband med jubileet har en ny logga lanserats under parollen ”50 Years of Circularity”. Det beskriver mycket bra hur Alufluor har jobbat under alla år, med ett cirkulärt tankesätt och en produktion som bygger på återvinning av restmaterial.

Annica Hallberg

2023 är ett år av mycket firande på Alufluor. I maj anordnades Öppet hus för alla som är intresserade av att lära känna företaget och som tycker det är spännande med en cirkulär tillverkningsprocess. I september blir det jubileumskalas där alla anställda med respektive är inbjudna till en stor galakväll. Man snålar inte på uppmärksamhet gentemot medarbetarna.

Det som Alufluor däremot gärna snålar med är klimatavtrycket. Allt sedan företaget grundades i Helsingborg för fem decennier sedan så har verksamheten haft samma inriktning: att ta vara på det fluor som bildas som biprodukt under tillverkningen av växtnäring för  gödning av jordbruksmark.

Cirkulär process

De flesta producenter av gödning tar inte vara på den fluorkiselsyra som bildas under tillverkningsprocessen, utan låter den gå ut i havet. I Helsingborg är processen helt annorlunda. Fluorkiselsyra från samarbetspartners inom gödning tas tillvara för att producera aluminiumfluorid i Alufluors fabrik. Det är en avfallsprodukt som tas tillvara och blir en del av en mycket värdefull produkt, aluminiumfluorid, som i sin tur används för att halvera energiförbrukningen under framställningen av ren aluminium.

Extra spännande är att Alufluor i sin process också får en biprodukt, kisel, som går tillbaka till gödningstillverkare. Det är med andra ord en cirkulär process som pågått under de senaste 50 åren, långt innan klimathotet blev ett faktum och långt innan man i allmänhet började prata om cirkularitet så som det görs idag.

Rekryterar mycket baserat på personlighet

För att kunna driva och utveckla den cirkulära ekonomin som Alufluor grundat krävs gedigen kompetens. Företaget anställer kompetens på alla nivåer, det vill säga från gymnasiekompetens med industriell inriktning, till specialiserade elektriker, mekaniker och processoperatörer, samt även ingenjörer med industriell bakgrund.

– Vi anställer väldigt mycket baserat på personliga egenskaper och att man har intresse av att arbeta med industriella processer, att man drivs av att utveckla dem och har en stark motivation för utveckling över lag. Det är en attityd som passar hos oss, säger Hanna Sjöberg, vd på Alufluor.

I Alufluors fabrik arbetar ett 50-tal personer, det är en liten organisation som hanterar och levererar stora mängder material till kunder över hela världen. Det krävs som Hanna också poängterar mycket personligt engagemang för att det ska fungera optimalt. Alla hjälps åt, alla är engagerade och involverade i de olika processerna oavsett roll i organisationen.

Cirkulära under minst 50 år till

Alufluors process är ett bra exempel på hur det bör se ut inom industrin över lag, om vi ska ha något att lämna över till nästa generation. Trots det så är Alufluor inte nöjda, utan jagar ständigt nya innovationer som kan hjälpa till att minska klimatavtrycket ytterligare.

Ett exempel är att hela fabriken medverkar i projektet iWays, som går ut på att återvinna energi och industrins processvatten. Det är en viktig del i att kunna fortsätta utvecklas för att vara ledande aktör när det gäller cirkulär produktion under minst 50 år till.