Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Helsingborgsdeklarationen lyfter hållbarhetsarbetet till ny nivå

Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav. Ord omsätts till handling med hjälp av Helsingborgsdeklarationen, ett initiativ som samordnas av Helsingborgs Stad och som involverar både kommunala och privata verksamheter genom hela logistikkedjan.

Jan Magnusson, affärsutvecklare och processledare för Helsingborgsdeklarationen är anställd av Helsingborgs stad.

Initiativet riktar sig till alla aktörer som medverkar och drar nytta av logistikkedjan. Med logistikkedjan åsyftas verkligen hela kedjan, från jord till bord och därefter tillbaka till jord, som näringslivsutvecklare och processledare Jan Magnusson uttrycker det.

– Hela det cirkulära flödet för råvaror och produkter inkluderas i logistikkedjan inom ramarna för Helsingborgsdeklarationen, som är vår plattform för samverkan i det gemensamma arbetet med att utveckla vår region till Europas mest hållbara när det gäller logistik, säger Jan Magnusson, och fortsätter:

– Det vi vill skapa är en neutral miljö där alla intressenter i logistikkedjorna får en möjlighet att prata om hur vi ska lösa utmaningarna med klimatomställningen tillsammans.  Vi ser att företagen som anslutit sig redan är jätteduktiga i sitt klimatarbete var för sig men det finns saker som helt enkelt inte går att genomföra utan att involvera andra aktörer. Det är där Helsingborgsdeklarationen kommer in i bilden. Vi skapar mötesplatsen där sådana initiativ kan uppstå. Det finns en medvetenhet idag som kanske inte fanns för några år sedan, och genom att skapa förutsättningar för samarbete tror vi att vi tillsammans med näringsliv, akademi och olika klusterorganisationer kan få i gång kraftfulla, affärsmässigt hållbara omställningsinitiativ som annars skulle varit väldigt svåra att sjösätta.  

Alla måste samverka för klimatet

Helsingborgs stad faciliterar och samordnar arbetet men det är såklart företagen själva som genomför investeringar och utvecklar sina respektive verksamheter. Staden är dock inte bara facilitator utan även ansluten till arbetet med relevanta myndigheter.  Vi vill att Helsingborg ska vara världens bästa plats att utveckla och testa nya smarta, hållbara lösningar och vi mannar upp därefter. Säger Jan Magnusson med ett leende. 

– Det vi sett hittills, och som verkligen understryker hur viktigt hållbarhetsarbetet är för alla involverade, är att till och med konkurrenter väljer att samverka för att de vet att de tillsammans får mycket större genomslag med sina hållbarhetsinvesteringar. Det var precis en sådan utveckling som vi från stadens sida hade hoppats på när vi först initierade satsningen med Helsingborgsdeklarationen, understryker Jan Magnusson.

– I klimatomställningen hittar vi gemensamma mål även om vi kanske är konkurrenter till vardags, tillägger han.  Att arbeta med detta är verkligen win-win.  

Helsingborgsdeklarationens omställningsområden

Fem strategiska omställningsområden med stark koppling till den gröna omställningen i olika delar av logistikkedjan lyfts fram i fokus. Samtliga områden ligger nära verksamheterna och är därmed också möjliga att påverka.

De fem omställningsområdena är förpackningslogistik, cirkularitet, återbruk och återvinning, fossilfri energi, smart och effektiv logistik, samt teknik och infrastruktur. Genom att fokusera omställningsarbetet och möjliggöra förbättringsåtgärder kan Helsingborgsregionen bli Europas mest hållbara logistiknav.