Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Välj en hållbar och stabil arbetsgivare

AFRY finns sedan länge representerade med många olika affärsområden i Helsingborg, i en omfattande organisation som idag har drygt 100 anställda. Verksamheten har utvecklats kraftigt under de senaste åren och man rekryterar nu inom i stort sett alla kompetensområden.

Att få vara med i olika projekt, även i hela Sverige lockar, säger Peter Björklund, kontorschef AFRY Helsingborg.

AFRY rekryterar i skrivande stund till Helsingborg. Närmare bestämt handlar det om kompetenser inom infrastruktur såsom järnväg, el, energieffektivisering, HVAC, fastighetsautomation, byggkonstruktion, ljud och vibrationer, samt inom affärsområdet industri med mekanik, elkraft, industriautomation, digitalisering och process som huvudområden. Dessutom finns en egen avdelning för Project management med inriktning mot både infrastruktur och industri, som också ska förstärkas. Avdelningen kommer att tillhandahålla tjänster såsom projekt och projekteringsledning, byggledning, KA och besiktningstjänster samt beställarstöd i fastighetsfrågor.

Kännetecknande för AFRY är att man bygger starka multidisciplinära team som optimerar kundernas projekt. En leverantör löser helheten, och det gör det mycket enklare för kunderna att välja AFRY gång på gång. Att låna kompetens från andra kontor är också vanligt inom AFRY, som alltid strävar efter att lösa kundernas utmaningar med rätt kompetens på rätt plats.

Hållbar och stabil arbetsgivare

För att klara den egna utmaningen som utgörs av behovet att se över en långsiktig kompetensförsörjning förlitar sig AFRY mycket på företagets unika kultur, starka referensprojekt och inte minst de utvecklingsmöjligheter som erbjuds för medarbetare.

– AFRY är en hållbar och stabil arbetsgivare som tack vare sin mångsidighet medverkar i många olika typer av projekt. Att få vara med i olika projekt, varav de flesta är stora och välkända i regionen och ofta även i övriga Sverige, är något som vi vet lockar många att söka jobb hos oss, säger Peter Björklund, som är kontorschef på AFRY i Helsingborg.

AFRY har en tydlig tillväxtambition och är precis som Peter säger en attraktiv arbetsgivare.

– En utmaning för oss i den här regionen är att många fortfarande inte vet att vi har ett väldigt brett utbud av tjänster inom de flesta teknikområden. Vi behöver jobba mycket mer med att stärka vårt varumärke lokalt, tillägger Peter.

Allt bygger på utveckling

AFRY har aldrig några problem med att hitta nya projekt, men att rekrytera kompetens för att kunna ta sig an fler och större uppdrag är som tidigare nämnt en utmaning.

– Genom att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och inte minst möjligheten att få vara med och påverka bolagets utveckling i regionen, samt att man hos oss får vara en del av ett kunskapsintensivt och multidisciplinärt team, det är saker som vi hoppas kan bidra till en ökad attraktionskraft bland potentiella nya talanger, fortsätter Peter Björklund.

AFRY kommer även att utöka samarbetet med högskolor och universitet framöver, både genom att erbjuda möjligheter för studenter att göra sina examensarbeten samt genom att vara lyhörda inför olika forskningsprojekt som kan vara av intresse för de olika affärsområdena inom bolaget. Även hemvändare är en målgrupp som man hoppas på att kunna attrahera i Helsingborgsregionen.

AFRY har utvecklat verksamheten avsevärt under de senaste åren. Både genom förvärv av andra verksamheter som idag är integrerade i de olika affärsområdena, men även genom att rekrytera rätt kompetens. Det satsas även mycket på att utveckla företagskulturen, och att bygga en organisation som präglas av mångfald och jämlikhet. Det är för övrigt något som AFRY har fått många utmärkelser för under åren.