Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tillväxtbenägen maskinuthyrare utrustar för framgång

Alla i Sundsvallsregionen pratar just nu om etableringen av den nya batterifabriken i Torsboda. Så även maskinuthyrningsbolaget EAG Rental, med depå i Sundsvall och ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Västernorrland. Sannolikt kommer maskiner från EAG Rental att användas för att bygga samhället kring fabriken.

– Batterifabrikens etablering för med sig så oerhört mycket positivt för vår region. Infrastruktur och bostadsområden kommer att byggas ut som följd av etableringen, och för oss innebär det ett mycket större kundunderlag eftersom vi utrustar de företag som bygger, säger Mikael Billström, depåchef på EAG Rental i Sundsvall.

För själva batterifabriken kommer det troligtvis bli en större rikstäckande aktör som bygger, men EAG Rental kan komma att bli en viktig underleverantör i projektet. Om inte annat så kommer den regionala maskinuthyraren med största sannolikhet att leverera utrustning och maskiner till kringprojekt som skapas tack vare batterifabrikens etablering.

Utrustar för framgång

Samhället behöver hänga med i en så stor utveckling som batterifabriken för med sig. Infrastruktur, nya bostäder, förskolor, skolor och kanske till och med utbyggnad av sjukhuset kan bli aktuella projekt som EAG Rental gärna är med och utrustar för framgång. Redan nu märks en positiv anda, det händer mycket i staden och det innebär möjligheter för alla som vill vara med och bygga framtidens Sundsvall.

– Vi har enormt mycket att göra just nu och ser att det kommer att fortsätta. EAG Rental etablerades i Sundsvall 2019 och har sedan dess haft en god tillväxt. Vi bytte lokal för snart två år sedan, och skapade då utökade möjligheter för att kunna växa ännu mer och det har vi också gjort, säger Michael Westin, som är säljare i Sundsvall.

Faktum är att EAG Rental har fyrdubblat sin omsättning i Sundsvall, från 20 mkr till nästan 80 mkr. Detsamma gäller antalet anställda som gått från tre till nio. Det finns planer på att fortsätta växa och speciellt i samband med större projekt som planeras i regionen, där batterifabriken är en drivkraft men inte det enda projektet av intresse.

Hållbarhetsprojekt passar företagets profil

Vindkraftsprojekt och vägbyggen har varit dominerande för EAG Rental under de senaste åren, bland annat med uppdrag från Siemens i två vindkraftsprojekt utanför Ånge. Den här typen av projekt kommer att fortsätta vara viktiga för EAG Rental, som i skrivande stund levererar utrustning till markberedningen inför ett kommande vindkraftsbygge i regionen.

Hållbarhetsprojekt inom förnybar energi är något som passar EAG Rentals profil mycket bra. Hela företagets affär är hållbar, då den går ut på att maximera nyttan av varje maskininvestering. Att man delar på resurser genom att hyra istället för att köpa innebär att maskinerna inte samlar damm, de används konstant, servas och underhålls för optimal prestanda.

Tack vare de framgångar EAG Rental haft i Sundsvallsregionen planeras det nu för etablering av en filial i Umeå, som ska serva Västerbotten. På så vis fortsätter företagets tillväxtresa i norra Sverige.