Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Valmet erbjuder en mångsidig och utvecklande arbetsplats

Innovationstakten är hög på Valmet. Som ledande global utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin måste Valmet ständigt ligga på topp. Ett område som vuxit starkt de senaste tiden är utvecklingen av ny “grön” teknik.

Valmet utvecklar teknik för hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, samt för produktion av bioenergi* Valmet har dessutom ett starkt fokus på utveckling av teknik för produktion av förnybara gröna produkter som kan hjälpa oss att fasa ut fossila alternativ.  Kunderna finns globalt och ställer höga krav på teknikhöjd, effektivitet och kapacitet. I Sundsvall konstrueras och tillverkas allt som behövs för att driva en modern och effektiv pappers- eller massafabrik och/eller nästa generations bioraffinaderi.

Från idéskiss till färdiga fabriker

Det är ett stort antal olika yrkesroller fördelade på de drygt 500 anställda som Valmet har i Sundsvall. Och den vassaste kompetensen inom såväl affärsutveckling/internationella affärer/marknad och försäljning som teknikutveckling, konstruktion, produktion och process behövs.

– Vi arbetar med hela spannet från idéskiss till färdiga fabriker och linjer som vi driftsätter på plats hos kunden. Bredden gör att arbetet alltid är varierat och utvecklande. Eftersom vi inte har serieproduktion, utan alla maskiner är unika och anpassade efter kundernas anläggningar, ger det en extra variation som uppskattas bland våra medarbetare, säger Jonas Orgård, projektledare för utvecklingsprojekt och produktansvarig för Washing.

I Sundsvall finns ett eget laboratorium där prototyper för nästa generations maskiner kan testköras och verifieras. Det är en högteknologisk miljö som också har en stark koppling till akademin och Träteknikcentrum som finns vid Mittuniversitetet.

Påtagligt rekryteringsbehov

Kombinationen av processteknik, automation, produkter och tjänster bygger på stor teknikkunskap. Det finns ett påtagligt rekryteringsbehov på Valmet i Sundsvall, både i produktionen och på andra avdelningar. I närtid behöver Valmet bland annat rekrytera produktionspersonal, montörer, konstruktörer och processingenjörer. En del av kompetensen kan komma direkt från universitetet, gymnasieskolan eller någon eftergymnasial utbildning som till exempel yrkeshögskolan.

Linnea Häggblom, som arbetar med produktionsplanering och beredning på produktionsenheten i Sundsvall, samverkar både med utvecklingsavdelningen och projektavdelningen som hanterar leveransprojekten. Hon är involverad i produktionen av maskiner till hela fabriker och linjer från offert till leverans. Även här är det ett varierat och mångsidigt arbete som ger goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.

– Jag trivs mycket bra på Valmet och i min roll, som är både utvecklande och kreativt inspirerande. Det finns fina möjligheter att göra karriär inom Valmet, prova på olika roller och ständigt utvecklas. Linnea började på Talangprogrammet 2019 som projektingenjör och jobbade efter programmet med säljstöd och offertarbete till olika internationella projekt, för att sedan byta till den tjänst hon har idag.

Här i Sundsvall finns det fantastiska möjligheter att kombinera ett bra jobb med hög tekniknivå och ett gott liv i en stad där allt är nära, säger Linnea.

Teknikintresse måste stärkas tidigt

En utmaning som Valmet delar med andra industribolag är att ungdomar inte väljer teknik- eller industriutbildningar i lika hög grad som andra utbildningar. För att få bukt med det problemet söker Valmet tidig kontakt med skolan, redan under grundskoleåren behöver intresset för teknik och industri stärkas och uppmuntras.

– Vi har ett par pågående projekt med grundskolor i regionen, och det är viktigt för att stärka vår långsiktiga kompetensförsörjning. Om vi tar till exempel ingenjörsyrket, så är det för abstrakt för barn att förstå om vi inte kan visa med goda exempel på vad en ingenjör kan arbeta med. Därför är det viktigt att vi kan göra det här på Valmet, både genom att vi besöker skolan men även genom att eleverna får komma hit och se vad vi gör, både i produktionen och på de olika ingenjörsavdelningarna, säger HR Manager Maria Nordin.

Valmet kommer att fortsätta stärka samarbetet med skolor och universitet. Det är en framtidsinvestering som alla industriföretag bör göra för att bidra till framtidens rekryteringsunderlag.

*Bioenergi är en förnybar energikälla som framställs ur biomassa, som till exempel växter och växtdelar. Bioenergi kan bidra till att begränsa klimatförändringarna. Tillsammans med andra förnybara energikällor kan biobränslen användas för uppvärmning, att generera el och i industriella processer.