Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Pålitlig och långsiktig partner för både arbetstagare och arbetsgivare

Konjunktursvängningar skapar oro på arbetsmarknaden. Samtidigt är det många företag som gör omfattande investeringar, inte minst inom industrin. Sura Bemanning AB är en pålitlig och långsiktig partner för både arbetstagare och arbetsgivare i Västmanland.

Sura Bemanning har startats av entreprenören Josef Sirugo, som även drev Surmek AB i Surahammar mellan 2008 – 2015. Han är även delägare i Robus Industripartner AB. Företagen kännetecknas av sunda arbetsvillkor där fler får möjlighet att bygga upp sin kompetens och skapa en ljus framtid.

– Jag ger gärna människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en chans, säger Josef, som har anställt flera som på något sätt hamnat snett i livet, men som kämpar för att komma vidare och skapa en dräglig tillvaro. Idag utgör de några av Sura Bemannings bästa konsulter.

– Det går att förändra mycket bara genom att visa att man tror på människors förmågor. Att visa att det finns en annan tillvaro, en bättre vardag och ett bättre liv. Det kan förändra så oerhört mycket och jag är väldigt glad att jag har lyckats göra det för många.

Kunder från hela regionen

Sura Bemanning verkar främst inom industri, transport, bygg och anläggning. När Josef etablerade verksamheten hyrde han enbart ut sin egen kompetens, men efterfrågan är stark och idag sysselsätter han minst 15 konsulter på heltid. Det finns alltid utrymme för fler.

– Det händer ofta att kunderna tar över konsulten, det vill säga anställer honom eller henne. Det är ett gott betyg, men det innebär också att vi måste söka efter en ersättare för att fortsätta utveckla Sura Bemanning, förklarar Josef. 

Sura Bemanning verkar inte bara i Surahammar. Kunderna finns över hela regionen. Därför söker man personal från hela regionen. Fortsatt tillväxt är beroende av vilka talanger som kan uppbringas, jobb finns det alltid, enligt Josef.

– Stora etableringar i regionen gör att mindre aktörer får ännu större utmaningar med att hitta och anställda personal. Det kan vi hjälpa till med. Under åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk av kontakter som kan hjälpa till vid arbetstoppar och ofta med kort varsel. Det gör Sura Bemanning till en viktig partner för företag över hela regionen.

En möjliggörare

På frågan om hur han ser på framtiden ger Josef ett positivt svar.

– Verksamheten är expansiv, med en stark efterfrågan från kunder som också står med växande verksamheter.

Många av kunderna har dessutom varit med länge, att bygga långvariga kontakter och planera långsiktigt är något som kännetecknar Sura Bemanning och Josefs sätt att arbeta. Sura Bemanning är en möjliggörare för både arbetstagare och arbetsgivare