Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt inom industrirör från en och samma leverantör

Örnsköldsviks Rörteknik är en av regionens mest renodlade leverantörer av alla typer av tjänster och serviceåtaganden inom industrirör. Med regionen avses i första hand Örnsköldsvik med omnejd, Umeå samt Sundsvall, men företaget har unik kompetens och tillräckligt hög kapacitet för att ta sig an uppdrag över hela Sverige.

Stora industrier som kraftvärmeverk, pappers- och massabruk anlitar ofta Örnsköldsviks Rörteknik för att de erbjuder allt från skiss till färdig installation.

Det är en stark lokal förankring som präglar Örnsköldsviks Rörteknik, som också är regionens förstahandsval när det gäller komplexa rörinstallationer inom industrin. Företaget etablerades som en del av Sundsvalls rörteknik, men drivs idag som självständigt med grundarna Sven Arnerlöf och Roine Nilsson som ägare.

Största projektet sedan starten

Med över 50 anställda är Örnsköldsviks Rörteknik en större aktör på området. Stora industrier som kraftvärmeverk, pappers- och massabruk anlitar ofta företaget för de mest omfattande installationerna. De ser tryggheten i att en och samma leverantör kan erbjuda allt genom hela kedjan från skiss till färdig installation.

Det största uppdraget just nu bygger på Metsä Boards enorma investering i Husum. Där satsas det enligt uppgift från Metsä Boards nyhetsutskick 210 miljoner Euro i en kapacitetshöjning i kartongtillverkningen, bland annat med en ny sodapanna. I samband med det behöver stora delar av anläggningen byggas om och nya linjer installeras. Det kräver i sin tur att en hel del rör installeras.

– Vi har varit verksamma vid anläggningen i Husum under flera års tid, och vi ser att det samarbetet kommer att fortsätta under minst ett par år till. Detta är ett av våra största projekt sedan vi startade företaget 2006, säger Roine Nilsson, som gläder sig åt fortsatt förtroende från många återkommande kunder varav Metsä Board är en.

– Vi har alltid arbetat långsiktigt och det har vi glädje av nu, fortsätter han. Vi har utöver det omfattande uppdraget på kartongfabriken i Husum även parallella uppdrag på gång från Domsjö fabriker, Sekab, Nouryon och det lokala energibolaget och kommunen bland andra. Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt trots att många oroar sig för marknaden nu.

Omväxlande och utvecklande jobb

De industrier som Örnsköldsviks Rörteknik samarbetar med planerar ofta sina underhåll under hösten. Därav är det bråda tider just nu. Underhållsjobb måste skötas effektivt och enligt plan, då en stillastående industri kostar enorma summor varje dag. Det har man på Örnsköldsviks Rörteknik anpassat sin kostym efter, men trots det behövs alltid fler medarbetare.

– Att vara förstahandsvalet för industrikunder i och omkring Örnsköldsvik är viktigt för oss. Vi söker därför förstärka med fler medarbetare företrädelsevis inom svetsning. En rörsvetsare kommer sannolikt aldrig att gå arbetslös, varpå vi ofta satsar på egen upplärning. Vi erbjuder omväxlande och utvecklande jobb där man får vara en central spelare i varje projekt. Jag tror personligen att många uppskattar det idag, säger Roine.

Örnsköldsviks Rörteknik är dessutom en stabil arbetsgivare med stor utvecklingspotential i samband med att flera av de stora industribolagen gör eller planerar omfattande investeringar i närtid.