Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Innovativt och anrikt verkstadsföretag fortsätter på tillväxtresan

Örnsköldsvik har flera anrika företag varav Gullängets Mekaniska Verkstad är ett. Verksamheten etablerades redan på 1940-talet och har nu cirka 80 år senare fortfarande en växande kundkrets inom flera branscher.

Även om den egenutvecklade uppfinningen Lucky, ett sorteringsverktyg för markmaterial, är en väletablerad produkt som fortfarande har en stabil efterfrågan så är det främst inom andra områden som Gullängets Mekaniska Verkstad expanderar. Den största affären bygger på utveckling och tillverkning av dammluckor.

– Den påbörjade tillväxtresan är inte slut än, och kanske kommer den alltid att pågå så länge vi finns och vill utvecklas tillsammans med våra kunder, funderar vd:n John Staberg.

Gullängets Mekaniska Verkstad utvecklas även tillsammans med andra företag i länet, och speciellt i Örnsköldsvik med omnejd.

– Som företagare i vår region så har vi stort fokus på att stötta varandra, fortsätter John. Vi hjälps åt i olika projekt, vi samordnar leveranser och drar nytta av varandras kompletterande kompetenser för att kunna leverera mer komplexa beställningar. Det finns en kultur här i Örnsköldsvik som bygger på att vi hjälps åt och skapar tillväxt tillsammans.

Möjliggörare i utvecklingen

Det är fullt upp i verkstaden, som knutit ett antal större affärer under den senaste tiden. Inte minst gällande tillverkning av dammluckor som i stort sett alla större energibolag behöver. För just den här typen av produkt är Gullängets Mekaniska Verkstad en av väldigt få leverantörer i Sverige.

– Energibolagen investerar just nu mycket i sina vattenkraftverk runtom i Sverige. Vi är en möjliggörare i den utvecklingen också. Tack vare våra dammluckor tryggas vattenkraftverkens funktion över lång tid framöver, kanske upp till 100 år eller så, förklarar John Staberg.

Nya väderfenomen kräver att energibolagen ser över sina kraftverk, och säkerställer driften för decennier framåt. Därför ser man på Gullängets Mekaniska Verkstad ingen avmattning gällande nya uppdrag, till skillnad från många andra verkstadsbolag. Att göra sig oumbärlig inom den lilla nischen har visat sig vara ett mycket smart val, och det drar Gullängets Mekaniska Verkstad nytta av nu när tiderna förändras och marknaden blir tuff för många.

Alltid nytänkande

Gullängets Mekaniska Verkstad har alltid varit en nytänkande aktör i Örnsköldsvik.

Redan under början av 1970-talet utvecklade företaget den egna uppfinningen Lucky, som är till stor hjälp vid sortering av olika material såsom bergkross och jordmassor. Innovationskraft är fortfarande något som kännetecknar företaget, som idag är en viktig samarbetspartner och leverantör till industriföretag i hela Västernorrland.

Lucky ser ut som en stor harpa, och silar effektivt de flesta berg- och jordmaterial. På så sätt kan större bitar skiljas från mindre utan en fördyrande sorteringsprocess. Lucky tillverkas fortfarande i flera olika storlekar och utföranden, kundstyrt beroende på tillämpning. De flesta grövre sorteringsbehov i gruvan samt vid bygg- och anläggningsarbeten kan tillgodoses med Lucky.