Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Byggtjänst levererar allt från industrihallar till fritidshus

Byggtjänst är ett pålitligt val när det gäller all form av ny- och ombyggnation, renovering och underhåll i Örnsköldsvik med omnejd. Bolaget har många fina referenser från byggprojekt som utförts både på uppdrag av privatpersoner, kommuner och företag. Allt från industrihallar till fritidshus.

Genom att vara mångsidig och framför allt flexibel kan Byggtjänst lösa det mesta, även större och mer komplexa projekt som kräver många olika kompetenser.

Patrik Jonsson, grundare och ägare av Byggtjänst, har sett det mesta inom branschen. Med sin långa erfarenhet kan han se nya lösningar överallt, och vända utmaningar till möjligheter. Trots det är han en ödmjuk man som med glimten i ögat lågmält berättar om alla sina projekt.

– Jag var tidigare verksam inom Skanska men valde att starta i egen regi 2006. Det för att jag ville bygga upp en verksamhet från grunden och kunna erbjuda flexibilitet genom att själv styra mina uppdrag och projekt, säger Patrik.

Det mesta inom bygg

Redan från början var Patrik på det klara med att det egna företaget skulle fokusera på det mesta inom bygg. Genom att vara mångsidig och framför allt flexibel kan Byggtjänst lösa det mesta, även större och mer komplexa projekt som kräver många olika kompetenser.

Byggtjänst har under åren byggt upp långvariga samarbeten inom branschen och det innebär stora mervärden och fördelar för kunden. Att bara ha en kontakt, det vill säga Byggtjänst, som sköter hela entreprenaden skapar enkelhet vilket alla kunder efterfrågar. 

– Kunden vill ha en så snabb, smidig och enkel kontakt som möjligt och det erbjuder vi på Byggtjänst. Vi har återkommande kunder inom i första hand industrin, det är den största kundgruppen som också står för de mer omfattande uppdragen. Vi ser en fortsatt stark tillväxt inom detta segment, säger Patrik.

Stora lokala investeringar ger ringar på vattnet

Örnsköldsvik är en växande industristad och till skillnad från till exempel villamarknaden så fortsätter industrin att investera. Det sker dessutom inom flera olika typer av industrier med olika behov. Det skapar ringar på vattnet.

– Tack vare bredden i verksamheten kan vi även ta på oss större projekt. Utöver industribyggen har vi även återkommande uppdrag från olika fastighetsägare. Underhållstjänster behövs alltid, även om det idag inte satsas så mycket på att bygga nya bostäder så ska det befintliga beståndet hållas i bra skick, konstaterar Patrik.

Patrik är återhållsam i hur han beskriver företagets föredömliga sätt att arbeta, men faktum är att Byggtjänst är en partner att räkna med i alla lägen. Hög tillgänglighet är ett signum för bolaget. Det finns ett starkt engagemang för varje kund, där Byggtjänst eftersträvar snabb respons, problemlösning och att alltid leverera i tid. En pålitlig partner, helt enkelt.