Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Innovationsbolaget bygger arena för möten över branschgränser

Örnsköldsvik har en egen innovationsarena som ska hjälpa företag att gå från ord till handling när det gäller utveckling av nya idéer. Innovationsbolaget i Örnsköldsvik AB är samägt av ett antal privata företag samt kommunala dotterbolag. Tillsammans vill de göra kommunen till Sveriges främsta för innovationskraft som gör skillnad.

Frida Knutsson, vd Innovationsbolaget.

– Örnsköldsvik är en innovativ och kreativ plats och det vill vi marknadsföra så att fler företag, entreprenörer och innovatörer hittar till oss, inleder Frida Bylin, vd för Innovationsbolaget.

Innovationsbolaget ska stärka det lokala näringslivet genom att främja innovationskraft. Genom det skapas möjligheter för en långsiktigt hållbar tillväxt i Örnsköldsvik. Innovationskraft skapas i en kreativ miljö, en arena där man möts över branschgränser, och möts mellan stora och små bolag för samverkan kring gemensamma utmaningar.

– Nya möten och nya innovationer kan uppstå just för att arenan är gränsöverskridande, understryker Frida. Den arena vi skapar är till för alla som kan dra nytta av den, vi välkomnar nya samarbeten hela tiden. När det gäller tillväxt behövs alla krafter som kan uppbringas.

Innovationsbolaget jobbar med kreativa och kulturella näringar, besöksnäring, industrinära innovation, samt tjänstesektorn. Det sker möten mellan alla branscher.

Makertown för skapande

Makertown är ett exempel på en satsning som gjorts i Örnsköldsvik tack vare Innovationsbolagets engagemang.

– I våras anordnades festivalen Makertown för första gången. Olika verksamheter inom innovation och skapande samverkade för att genomföra festivalen och det blev som ett första steg in i en innovationsarena som vi bygger tillsammans, säger Frida.

Under festivalen träffades professionella makers från olika branscher, men även skapare som brinner för sin hobby. Samt skapare som har sin hobby som arbete. I Örnsköldsvik har det alltid funnits en stor skara människor som vill skapa och förändra. Festivalen är till för dem.

Nu planerar Innovationsbolaget och medlemsföretagen redan inför nästa års Makertown.

Övikshem tar in kapital och öppnar möjlighet för ny bostadsaktör

Övikshem har planer på att avyttra cirka 600 lägenheter till en privat fastighetsägare som vill investera i stadens utveckling. Det kapital som frigörs genom avyttringen ska användas för att stärka bolagets ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla det befintliga beståndet samt att kunna bygga helt nya bostäder.

I dagsläget har Övikshem planer på att bygga cirka 300 nya lägenheter med start under kommande åren. Den privata fastighetsägaren som förvärvar en del av det befintliga beståndet kommer också kunna vara med och bidra till att det byggs nytt på sikt. Resultatet av avyttringen blir alltså dubbel utveckling, dubbla möjligheter.

– Vi arbetar för att bli en ännu mer attraktiv hyresvärd. Vi vill vara en möjliggörare för fortsatt utveckling av Örnsköldsvik som stad. Vi behöver samla gemensamma krafter för att klara det och därför är det så bra att vi både får in ny finansiering i bolaget och samtidigt får ytterligare en aktör på bostadsmarknaden som kan hjälpa oss ro i land en gemensam vision, säger Lars Österlund, vd på Övikshem.

Den gemensamma visionen är Stadsdel 2030, som bland annat omfattar en kraftig befolkningsökning. För att möjliggöra det måste det finnas attraktiva bostäder att flytta till. 

– Vi som allmännyttans bostadsbolag måste gå i bräschen för den utveckling som alla vill se. Vi ska göra allt för att Örnsköldsvik ska vara en attraktiv kommun att flytta till, att leva i under hela livet, menar Lars.

Övikshem har hem för livets alla faser. Från den första mysiga ettan till det perfekta trygghetsboendet på ålderns höst. Hos Övikshem kan man bo och trivas hela livet.