Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Ytbehandling med elförzinkning används inom försvarsindustrin

Genom att ytbehandla stålprodukter och gjutjärn så får produkterna de egenskaper som eftersträvas, främst rostskydd, som ger en avsevärt längre livslängd och därmed ökar hållbarhetsaspekten. Elektrolytisk ytbehandling med elförzinkning är en metod som ger ett mycket starkt skydd, samtidigt som metoden är mer hållbar än andra alternativ.

Ytech har väletablerade samarbeten med kunder som ställer höga säkerhets- och kvalitetskrav.

Ytech är specialiserade på ytbehandling och rostskydd med elförzinkning. Entreprenören Ronnie Andersson förvärvade bolaget i september i år, efter att ha arbetat många år inom närliggande områden inom verkstadsindustrin. Nu var det dags att satsa på något nytt, och när möjligheten att förvärva Ytech dök upp såg Ronnie en stor potential i att få vidareutveckla bolaget.

– Jag undersökte flera olika bolag och möjligheter, men valet föll på Ytech som är ett välskött och stabilt företag med tjänster som efterfrågas mer och mer, säger Ronnie, som även driver ett konsultbolag inom miljö- och anläggningsteknik, Niroc Solutions.  

Räknar med tillväxt

Ytech är kända för att leverera med hög kvalitet. Bolaget har sedan länge väletablerade samarbeten med kunder som ställer höga säkerhets- och kvalitetskrav, inom bland annat försvarsindustri, tung maskinindustri, krossverk och gruvindustri.

– Med den världssituation som råder så kan vi med största säkerhet anta att försvarsindustrin kommer att fortsätta expandera som den gör nu, eller snarare öka ännu mer. Med det så kommer även vår verksamhet inom Ytech att kunna utvecklas, eftersom vi levererar mycket till olika kunder inom försvarsrelaterade områden. Vi satsar därför på att kapacitetshöja hela produktionen, berättar Ronnie.

Förvaltar ett gott rykte

Det blir ett antal tunga investeringar under året och det kommer att fortsätta under 2024. Nuvarande tiotalet anställda kan också komma att utökas, speciellt om marknaden växer så mycket som förväntat. – Vi har ett bra utgångsläge med Ytech. Den förre ägaren har gjort ett fantastiskt jobb när det gäller att sätta en hög standard för den kvalitet vi levererar. Vi har ett oerhört gott rykte och det är ett arv som vi kommer att bygga vidare på framöver. Vi ska även framgent leverera med kvalitet och vi ska fortsätta vara förstahandsvalet för våra kunder, säger Ronn