Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mångsidigt familjebolag bygger ny fabrik för ökad standardisering vid kraftbyggen

Nästan 70 år har gått sedan Bror Eriksson grundande Anundsjö Bygg i Bredbyn, strax utanför Örnsköldsvik. Idag drivs familjebolaget inklusive varumärket Brorcon, av tredje och fjärde generationen – och verksamheten är mer livskraftig än någonsin. Vad är det som gör att det familjeägda byggbolaget går så bra?

Ställverksbyggande, montering kabelkanal och fundament.

– Vi har fått frågan förut, och ett snabbt och enkelt svar är att vi är flexibla och mångsidiga. Vi ser till att lösa kundens utmaningar och vi gör det med egen kompetens som vi har själva, svarar Malin Eriksson, som dagligdags ansvarar för kontoret i Bredbyn med allt vad det innebär med ekonomi-, order- och personalansvar bland annat.

Lika mångsidiga som en schweizisk armékniv

Malin berättar att familjeföretaget under åren har utvecklats från att vara en renodlad byggfirma till att idag i det närmaste motsvara en schweizisk armékniv. Det betyder att alla former av konstruktions-, ritnings- och byggtjänster erbjuds av ett och samma bolag.

Anundsjö Bygg har lång erfarenhet av att leverera allt från ställverk och kraftverksdammar till villor och fritidshus. Företaget bygger även fabrikslokaler, mindre broar och vägar.

– Det är vår flexibilitet som är vår främsta styrka, instämmer Patrik Eriksson, som är projektledare i familjeföretaget.

– Vi har en egen betongprefabricering i huset, vi har egen betongfabrik, egna grus och bergtäkter, och vi kombinerar det med snickeri och smidesverkstad. Vi är självförsörjande när det gäller de flesta arbetsmomenten som förekommer på en byggarbetsplats, och vi har i princip all utrustning själva såsom ett 30-tal entreprenadmaskiner.

Eftersom Anundsjö Bygg är heltäckande så finns det alltid något att göra för de 50-talet anställda. Även om villamarknaden vilar för stunden så finns det andra branscher som utvecklas kraftigt, inte minst energisektorn.

– Vi har arbetat med ställverk och kraftanläggningar sedan slutet av 80-talet, fortsätter Patrik. Under drygt 35 år har vi vidareutvecklat den kunskapen och idag har vi kunder som Svenska Kraftnät, E-On och Vattenfall. Med andra ord de största inom branschen. Vi samarbetar även med aktörer som Craftor, Eitech/Omexom, Linxon, Linjemontage, Skellefteåkraft, Svevia, NCC, Peab och Skanska med flera.

Bygger ny fabrik

Genom att bygga upp kunskap om ställverk kom man även så småningom in på betongprefabricering. Det egenutvecklade konceptet marknadsförs under varumärket Brorcon, efter familjeföretagets grundare Bror Eriksson.

Brorcon omfattar prefabricerade och standardiserade fundament, kabelkanaler och stängsel som används i ställverks- och kraftbyggen. På samma sätt söker man nu standardisera fler produktsegment inom familjeföretaget.

I skrivande stund bygger Anundsjö Bygg dessutom en helt ny fabrik för att möta ett större behov inom bland annat kraftsegmentet.

– Elproduktion är en bransch som går på högvarv, till skillnad från exempelvis småhusbyggnation, påpekar Malin.

Att bygga anläggningar för elproduktion är något som Anundsjö Bygg har lång erfarenhet av och genom att nu utveckla nya, standardiserade lösningar inom den kategorin så kan byggprocessen effektiviseras och Sverige kan därmed få tillgång till mer el snabbare.