Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt för ett starkare samhälle

MW Group har en idé om hur man kan bygga ett mycket starkare totalförsvar som kombinerar militära och civila förmågor. Idén är ett omfattande koncept för att snabbt bygga upp försvarsinsatser som fungerar även när mötet är med en fiende som är lika tekniskt avancerad som oss.

Att tillgängliggöra teknik och resurser som utvecklats inom det civila, och nyttiggöra dem inom försvaret vid behov, är den bästa lösningen för att rusta försvaret snabbt.

MW Group utvecklar och levererar både tjänster och system som behövs för att bygga ett starkare och mer motståndskraftigt totalförsvar.

– Vi har redan byggt upp en lång erfarenhet i Sverige likväl som i övriga demokratiska länder när det gäller att möta en lågkvalificerad motståndare i tredje världen. Utmaningen blir en helt annan när vi ska bygga ett försvar som ska möta en fientlig makt som är på samma utvecklingsnivå som vi själva, förklarar Mikael Karlsson, grundare och vd MW Group. 

– Ytterligare en utmaning ligger i att vi även behöver slå ihop kraften hos flera samverkande försvarsmakter som från början inte är uppbyggda för att samverka på det här sättet, fortsätter Mikael. Men idag är det självklart att ett svenskutvecklat stridsflyg ska kunna samverka och agera tillsammans med ett franskt fartyg som kanske leds av en tysk amiral. Detta är bara ett exempel, men det är ofta så det ser ut i verkligheten.

Försvarets supply chain

Det räcker inte att köpa fler stridsvagnar eller mer ammunition för att bygga ett starkt försvar. All materiel och all försvarskompetens måste kunna fungera och samverka i ett gemensamt system. Det krävs i nästa steg att det även finns en infrastruktur som stödjer det, att det för nya stridsflyg finns utbildade stridspiloter och att det finns en plattform för att överhuvudtaget utbilda piloterna.

– Försvarets supply chain är mycket komplex och när det som det gör idag krävs interoperabilitet blir det hela ännu mer komplext, bekräftar Mikael. Lägg därtill att det idag pågår en hybridkrigföring som är icke-linjär, där utvecklingen i Ukraina är ett exempel på det.

Våra försvarsmakter är inte rustade för en sådan situation när de demokratiska staterna redan rustat för linjär krigsföring. Problematiken ligger i att skala upp försvaret för icke-linjära hot.

Fler utmaningar att lösa

En annan utmaning är förenad med så kallad teknikaccess. Försvaret behöver få tillgång till ny teknik lika snabbt som den utvecklas, oavsett var den utvecklas. Den civila teknikutvecklingen går mycket fortare inom vissa områden, än vad det offentliga hinner upphandla.

– Historiskt så stod försvaret för en omfattande forskning och utveckling som till sist även tillämpades inom det civila. Idag är det nästan tvärtom och dessutom inom avgörande områden som AI, autonoma system, robotteknik, materialforskning och fiberteknik. Det vi gör inom MW Group är att bygga förmåga genom att tillgängliggöra teknik och processer när och där de behövs, förklarar Mikael vidare.

Att tillgängliggöra teknik och resurser som utvecklats inom det civila, och nyttiggöra dem inom försvaret vid behov, är den bästa lösningen för att rusta försvaret snabbt.

MW Group är en idé

Mikael ger ett exempel som i dagsläget är högaktuellt inom försvaret:

– Inom MW Group utvecklas och testas långräckviddiga drönare som används för att digitalisera skog. Exakt samma förmåga behövs inom försvaret om det skulle bli kris eller krig. MW Group är en idé om att fördela resurser och teknik för att stärka samhället, för att skydda den demokratiska statens värden.

Att till exempel tillfälligt lyfta över materiel och kompetens från uppgiften att digitalisera skog och istället använda samma resurs för försvarets syfte är genialiskt. Tekniken är redan utvecklad, redan tillgänglig, och kan höja totalförsvarets förmåga.