Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Specialister på rekrytering till försvarssektorn

Svensk Försvarskompetens är det specialiserade rekryteringsbolaget för försvarsindustrin. Företaget är nysatsning som tar avstamp i bolaget Autorekrytering, som under de senaste 20 åren har fokuserat på nischad rekrytering till motorbranschen.

Rebecka Fihn, vd Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering.

Det svenska försvaret och försvarsföretagen står inför många utmaningar de kommande åren. För att Sveriges (och Natos) försvarsförmåga ska bibehållas och stärkas behöver många eftertraktade kompetenser rekryteras de kommande åren.

De svenska försvarsföretagens framtida konkurrenskraft är av central betydelse för såväl Sveriges försvar, Sveriges industriella konkurrenskraft och svensk ekonomi. Tillräcklig tillgång till kompetens är en utmaning som sträcker sig från IT-ingenjörer till fordonsmekaniker. Flertalet av dessa kompetenser är bristkompetenser som är svåra att tillsätta med traditionell rekrytering som förlitar sig på traditionella generella rekryteringsmetoder som grundas i annonsering.

Svensk Försvarskompetens målsättning är att vara en långsiktig specialiserad partner till försvarsbranschen, med processer utvecklade för att leta fram och attrahera kompetens till andra tekniktunga och svårrekryterade branscher, men anpassat för de unika förutsättningarna för försvarsföretagen.

– Vi specialiserar oss exklusivt på försvarssegmentet, det vill säga med försvarsindustrins företag, underleverantörer och med det civila försvaret samt myndigheter. Det är vi ensamma om att göra i Sverige, än så länge. Vår strategi är att vara strikt nischade. Det tar lång tid att bli en riktigt bra leverantör. Våra processer är utvecklade i en annan bransch med väldigt liknande rekryteringsutmaningar som försvarsbranschen. Vi tror att de processer vi utvecklat för dessa förhållanden och vår modell som går ut på att satsa uthålligt och långsiktigt att vara en kompetenspartner över lång tid, kommer att uppskattas av försvarsföretagen, säger Rebecka Fihn, som är vd för Svensk Försvarskompetens och Autorekrytering. Hon fortsätter:

– Vi vill visa tydligt för våra samarbetspartners att vi inte bara är på tillfälligt besök i tider av hög efterfrågan, som så många kommer att vara för att sedan rikta uppmärksamheten åt andra håll. Vi investerar för att stanna. Redan idag har vi en förståelse för branschen som är minst lika bra som något annat rekryteringsföretag, men vi har ännu mycket att lära oss för att vara en så bra leverantör som vi vill vara. Det tar lång tid, mycket ödmjukhet och kontinuerlig innovation för att bli en riktigt bra nischleverantör.

Varför försvarsindustrin?

– Alla svenska bolag behöver fundera på hur de kompetenser de besitter kan hjälpa och stärka vårt land. Försvarsindustrin kommer att behöva anställa väldigt många i närtid och det behovet kommer bara att öka, och det kommer att vara mycket svårt. Vi tror att vår erfarenhet gör att vi kan tillföra genuint värde i försvarssektorn och är beredda att investera långsiktigt i den övertygelsen, säger Rebecka Fihn.

Svensk Försvarskompetens kan dra nytta av de redan etablerade nätverken av kandidater som byggts upp under de 20 år som Autorekrytering funnits. En stor del av kompetenserna tangerar de områden som Svensk Försvarskompetens specialiserar sig på, som ingenjörer, tekniker och montörer. Men framförallt via företagets arbetssätt och processer.

Räcker kompetensen?

Precis som inom fordonsindustrin så behöver försvarsindustrins företag rekrytera utvecklare av digitala system, som exempel. Autonoma stridsfordon har i grunden i sin konstruktion mycket gemensamt med en självkörande personbil. Men räcker den befintliga kompetensen till alla?

– Nej, många andra branscher efterfrågar samma kompetens som försvarsindustrin. Men försvarsindustrin är kritisk på ett unikt sätt. Vi vill använda vårt kunnande för att flytta kompetens från andra branscher till försvarsbranschen, det finns goda förutsättningar om man arbetar smart och strategiskt.

– För att skydda våra demokratiska värderingar så måste alla hjälpas åt och vårt bidrag är att hjälpa till med rekrytering av rätt kompetens till den svenska försvarsindustrin, avslutar Rebecka Fihn.