Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Carmenta tillhandahåller de skarpaste verktygen för att visualisera och nyttja geospatial data

Det dedikerade och hårda arbetet från fyra ambitiösa mjukvaruingenjörer har banat väg för utvecklingen av världens mest avancerade och exakta verktyg för omvärldsuppfattning. Företaget Carmenta har västsvenska rötter och vidareutvecklar fortfarande sin teknologi i Sverige.

Carmentas kunder inom försvar, säkerhet och trafik använder olika system för att kunna skapa sina egna situationsbilder.

När det gäller att tillhandahålla världsledande verktyg för att tolka och förstå geospatiala data är Carmenta oöverträffade. Företaget grundades 1985 då det svenska flygvapnet krävde ett unikt datasystem ombord på stridsflygplanet Viggen.

Det stod snart klart att Carmenta inte bara var rätt val för just det projektet, utan även en värdefull partner i utvecklingen av innovativa lösningar för allt som rör förbättring av situationsmedvetenheten inom Försvarsmakten. Under snart 40 år har Carmenta haft ett nära samarbete med försvarsindustrin och med Försvarsmakten i synnerhet.

Styrka i flexibilitet och självständighet

Carmenta erbjuder produkter som stödjer utveckling av och utvecklar system som behöver hantera och analysera stora mängder komplex geospatial data. En av Carmentas styrkor är att i en dynamisk kontext hantera mycket information och data som bearbetas till en förstärkt omvärldsuppfattning.

– Det kan till exempel vara att undersöka ett större geografiskt område för att avgöra från vilka punkter man har fri sikt, och många andra typer av analyser kommer att tillhandahållas samtidigt via samma system, förklarar Ulrika Nöjdh, projektledare inom produktutveckling.

Den geospatiala tekniken finns i flera olika ledningssystem. En annan av Carmentas fördelar är förmågan att hantera fler än 100 olika dataformat.

– Våra kunder inom försvar, säkerhet och trafik använder olika system för att kunna skapa sina egna situationsbilder. Vi tillhandahåller verktyg som gör att deras system hela tiden kan tolka den insamlade informationen och ge den bästa situationsmedvetenheten. Det kan låta enkelt och vi siktar på att skapa lättanvända system, men tekniken bakom det hela är extremt avancerad, säger Torbjörn Lönnqvist, vd på Carmenta.

Ulrika Nöjdh lyfter fram att Carmenta är helt oberoende av externa systemleverantörer och har alla immateriella rättigheter till sina egenutvecklade produkter såsom Carmenta Engine och Carmenta Server.

Strategin är att förbli nischade

Carmenta rekryterar kontinuerligt kollegor som vill vara med och bidra till företagets utveckling. Rekrytering sker såväl till de svenska kontoren i Stockholm och Göteborg som till de internationella kontoren. Alla kontor är centralt belägna på respektive ort.

– Vår strategi är att satsa på vår kärnverksamhet och fokusera på vår nisch. Vi kommer att fortsätta vår internationella expansion i syfte att nå fler marknader i främst Europa och Nordamerika. Det innebär att nästan fyra decenniers erfarenhet av geospatial teknologi och avancerad systemutveckling tillgängliggörs för försvarsindustrier inom EU och NATO samt partnerländer till dessa, säger Magnus Hagman, sälj- och marknadschef på Carmenta.

Kan spara tid vid systemintegration

Mjukvaru- och systemutvecklare, lösningsarkitekter, marknadsförare och affärsutvecklande säljare är exempel på funktioner och kompetenser som Carmenta vill attrahera.

– Den europeiska försvarsindustrin har länge varit anpassad till en ekonomisk situation med successivt lägre investeringsnivåer. Läget har nu förändrats och kunder efterfrågar kortare leveranstider i alla led. Använder en systemintegratör våra produkter eller lösningar inom geospatial teknik finns möjligheter att såväl förstärka slutprodukten som att spara mycket tid i utvecklingsskedena. Genom att använda Carmenta är man genom våra regelbundna produktuppgraderingar även garanterad tillgång till den mest avancerade geospatiala tekniken under systemets hela livslängd, säger Magnus Hagman.

Carmenta har ett team på cirka 50 experter, mestadels systemingenjörer och utvecklare. Kärnverksamheten finns i Sverige, men stödkontor etableras nära marknaden. I skrivande stund har Carmenta kontor i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA.

Bara början

Carmenta är verksamma inom tre verksamhetsområden: försvar, samhällssäkerhet och trafikledning. Området ”Försvar” utgör stabilt över åren cirka tre fjärdedelar av omsättningen. Om man tittar på hur omvärlden ser ut idag, nuvarande hot och behovet av starkare försvarssystem är slutsatsen lätt att dra: Carmentas geospatiala teknologi och system behövs mer än någonsin.

– För att vi ska kunna växa så mycket som vi vill måste vi attrahera och anställa ett tiotal nya kollegor varje år, säger Torbjörn Lönnqvist.