Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

STAPP levererar till en upprustning utan dess like

Svenska STAPP AB bygger framtidens skjutbanor och säkerhetsanläggningar för professionellt bruk, det vill säga för försvarsindustrin, Polismyndigheter och proffesionella privata verksamheter både i Sverige och internationellt. STAPP levererar högsta tänkbara krav på funktion, säkerhet och hållbarhet.

STAPP har fått förtroendet att leverera en av Europas största skjutbaneanläggningar här i Sverige, som snart ska påbörjas.

STAPP bygger kompletta helhetslösningar för säkerhetsanläggningar, främst skjutbanor åt till största del åt Försvarsmakten och Polismyndigheten.

Stor upprustning sker

Det krävs en gedigen branscherfarenhet för att få leverera säkerhetsanläggningar i form av skjutbanor åt det svenska försvaret och polisen. STAPP har samverkat med Fortifikationsverket i över 20 år och det samarbetet fortsätter. Under årens lopp har väldigt många anläggningar levererats, över 150, och STAPP utför även service och underhåll av dessa anläggningar.

– Mycket av det vi levererar är naturligtvis hemlighetsstämplat, vi talar inte om exakt vad det är vi levererar eller var i Sverige de olika anläggningarna finns. Det vi kan säga är dock att vi märker av de mer omfattande investeringar som görs inom både försvaret och polisen, och det gör att vi måste svara med att förstärka vår verksamhet och vår förmåga att leverera det som efterfrågas, säger Anders Willix, vd på STAPP.

Det görs i skrivande stund stora investeringar för bättre utbildningsmöjligheter för både soldater och poliser i såväl Sverige som i övriga Europa. STAPP har en så pass lång erfarenhet av att leverera till Försvarsmakten via Fortifikationsverket att man sett både nedrustning och upprustning.

På frågan om STAPP har några spännande projekt framöver svarar Anders Willix:

-Vi har bland annat fått förtroendet att leverera en av Europas största skjutbaneanläggningar här i Sverige som snart ska påbörjas tillsammans med ett tjugotal andra projekt som vi just nu projekterar. Det är fantastiskt roligt att våra kunder uppmärksammar det engagemanget vi har i STAPP och den kunskapen vi byggt upp under många år som vi äntligen får använda oss utav fullt ut.

Det sker med andra ord en upprustning utan dess like, och läget är ungefär samma i övriga europeiska länder. Det är inte svårt att räkna ut att efterfrågan på kompletta skjutbanor är enorm när alla länder förstärker sina försvar samtidigt. Nu gäller det att kunna leverera i enlighet med de tuffa krav som den här typen av beställare har.

STAPP kan leverera

På frågan om STAPP kan leverera svarar Anders Willix:

– Vi har vidareutvecklat och förstärkt vår verksamhet här i Eskilstuna under flera års tid för att kunna möta dagens efterfrågan från försvar och polis. Vår tillväxtresa har bara börjat, och vi räknar med att behöva bygga upp en mycket större kapacitet än den vi har idag för att möta framtida efterfrågan. Idag håller vi en hög leveranssäkerhet, samtidigt som vi växer och har en tydlig strategi för hur vi ska utveckla verksamheten framöver.

Med starka ägare i ryggen kommer STAPP långt på resan. Nya medarbetare ska anställas redan under hösten 2023, däribland byggprojektledare, servicetekniker, montörer, säljare och marknadspersonal.

– Vi anställer gärna en motiverad medarbetare med rätt kompetens, som vi kan skola i vår skola och introducera till branschen. Man behöver alltså inte komma från vår bransch, men man behöver ha den kompetens som vi efterfrågar. Vi applicerar vårt tankesätt och vår kvalitetsstämpel på våra medarbetare, det är unika värden för oss som man bara kan lära sig hos oss. Därför kan vi rekrytera brett med större möjligheter att få tag på rätt kompetens, säger Anders Willix.