Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lidar ger övervakning med total kontroll utan integritetsproblematik

Det Luleåbaserade startup-bolaget Flasheye utvecklar mjukvara för lidar som gör att fler kan använda tekniken. Lidarsystem kan mäta avstånd med extrem noggrannhet och användas för att övervaka större ytor med hög precision. Tekniken gör stor skillnad där övervakning är kritisk men kan nu tillämpas på fler ställen för att öka säkerheten och tryggheten i all typ av offentlig miljö.

Flasheye bidrar till utvecklingen av autonoma system för industrin.

Flasheyes mjukvarulösning gör det enkelt att använda den bästa lidartekniken på marknaden. Företaget föddes ur gruvindustrins behov av att övervaka och kontrollera produktionsflöden på ett säkert sätt. Tekniken används mer och mer inom industrin, den tillämpas i sensorer i moderna fordon och är som tidigare nämnt ytterst värdefull inom försvarsindustrin.

– De flesta av våra kunder finns inom processindustrin. Vi ser ändå att vi kan göra störst skillnad med vår teknik och våra system för skydd av kritisk infrastruktur, och kan nu genom nya avtal och samarbeten med etablerade företag vara med och leverera till kunder med höga krav på säkerhet och funktion, säger Ida Rehnström, operativ chef på Flasheye.

Lidar eller kamera?

Lidar möjliggör övervakning med hög säkerhet och precision, utan att det går att identifiera individer. Det skiljer lidarbaserad övervakning från vanlig kameraövervakning. På ställen där det inte är tillåtet med kameraövervakning är lidar ett utmärkt alternativ.

Lidartekniken ger total kontroll över stora ytor utan att generera integritetsproblematik.

Flasheye gör det möjligt att installera lidar kostnadseffektivt och med det täcka mil av övervakningsområde. Nu kan alltså fler välja detektion baserat på ljus för att öka säkerheten i sina miljöer.

Växer med samarbeten

Flasheye samarbetar med de bästa leverantörerna av lidarsensorer i världen.

– Vi har en stor fördel i att vi är oberoende av leverantör och varumärke. Vi väljer det som passar bäst för varje tillämpning. Som startup-bolag har vi mycket specialiserad kunskap, men mindre historik som ofta efterfrågas. Vi bygger upp våra affärer nu genom att stötta mer etablerade företag med vår unika expertis, förklarar Ida Rehnström.

– Viktigast för oss nu och framöver är att hjälpa våra partners att skala upp användandet av den senaste lidartekniken inom säkerhet och övervakning genom att vi kompletterar deras kompetens med vår, tillägger hon.

Industriellt fokus från dag ett

Norra Sverige är den perfekta platsen för utveckling. Flasheye kommer från industrin, till skillnad från många andra startups som oftast kommer från akademisk forskning. Det ger ett helt annat perspektiv, med ett industriellt och kunddrivet fokus redan från dag ett.

– Vi bidrar till utvecklingen av autonoma system för industrin. Vår teknik är densamma som används för förarstöd i nya bilar, men vi arbetar inte inom automotive. Vi ser nu ett växande intresse från flera potentiella partners i Europa som vill samarbeta med oss och börja sälja vår teknik samt utöka sina produktområden med lidarbaserad övervakning. Vi har påbörjat en mycket spännande resa och ser framåt med tillförsikt, avslutar Ida Rehnström.