Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Försvarsbranschen behöver bli mer attraktiv än någonsin

Medlemmarna i branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, levererar lösningar, teknik och materiel som behövs för att bygga upp och bibehålla en god försvarsförmåga i Sverige och i andra demokratiska länder. För att kunna försvara vår frihet och rätt att leva som vi vill så behöver försvaret rekrytera fler förmågor, och detsamma gäller inom försvarsföretagen.

Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.

Det har kanske aldrig varit mer attraktivt att arbeta inom försvarsrelaterad verksamhet än vad det är nu. Det är direkt kopplat till viljan och förmågan att verkligen göra skillnad och bidra till rikets säkerhet på de sätt man kan.

Vilka kompetenser behövs? Det korta och enkla svaret är: alla. Det innebär att alla kan bidra, alla kan göra något som direkt eller i förlängningen bidrar till att öka försvarsförmågan. Det kan till exempel vara att som ingenjör utveckla nya smarta system för övervakning av stora ytor utan att faktiskt vara där, eller att som lagerarbetare se till att rätt produkter finns på rätt plats för att vara tillgängliga när de verkligen behövs.

Varenda talang behövs

Det är nu det rustas upp och investeras mer än på länge inom försvarssektorn. Det är nu alla leverantörer med intresse av att leverera till branschen behöver förstärka sin närvaro på försvarsmarknaden. Och det är nu man behöver leta med ljus och lykta efter varenda talang, varenda förmåga som vill vara med och göra skillnad. Säkerhetsläget i världen kräver det, och med det ökar också intresset för att arbeta inom försvarsmakterna och med försvarsrelaterad utveckling.

– Det har funnits en attraktivitet att arbeta inom försvarssektorn tidigare också, och då har det varit kopplat till att det är en högteknologisk bransch med många spännande roller. Ingenjörer är drivna av att lösa problem, och vill arbeta nära forskning- och teknikutveckling. Försvarssektorn är dessutom en internationell bransch där nästan alla projekt innebär samarbete med företag i andra länder. Det har historiskt lockat många till branschen, säger Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.

Nu när arbetet inom försvaret intensifieras så kommer alla tänkbara förmågor och talanger att behövas. Enkelt uttryckt så måste försvaret och hela branschen med underleverantörer bli ännu mer attraktiv, till och med mer attraktiv än någonsin. Det är en gemensam och samlad insats som behöver göras från alla som vill och som behöver rekrytera inom försvarssektorn.

Svenska innovationer gör skillnad

Det pågående kriget i Ukraina har väckt ett behov inte bara i Sverige, utan i alla stater med demokratiskt styre, och i stort sett alla befinner sig nu i en stark upprustningsfas. Det är oerhört mycket system och materiel som beställs just nu, som kommer att beställas och som så småningom ska levereras. En stor del av det som ska levereras kommer att utvecklas av svenska försvarsföretag.

– Produkter som redan levererats av våra försvarsföretag har gjort stor skillnad i Ukraina. Det har vi bevis på och vi kan lära oss mycket av det när nya produkter ska utvecklas. Kännetecknande för svenska innovationer inom försvaret är att de är enkla och säkra att använda, lätta att implementera och att lära sig. Stor vikt läggs också vid tryggheten hos soldaterna vid användning av svenska system, och det gör våra lösningar mycket eftertraktade, förklarar Robert Limmergård.

Behöver inspirera och skapa intresse

Svensk ingenjörskonst är eftertraktad. Det gör också att det är attraktivt att arbeta för svenska ingenjörsföretag. Trots det så är det en utmaning att rekrytera ingenjörer till försvarsföretagen, och det beror mycket på att antalet ingenjörer inte räcker till. Man behöver se över utbildningsmöjligheter och öka intresset för att läsa till ingenjör, och de som utbildas behöver tidigt få lära känna försvarssektorn och se vilka möjligheter som finns inom den.

– Våra medlemsföretag söker personal över hela landet och det är inte bara ingenjörer som behövs för att stärka företagens förmåga. Det behövs exempelvis ekonomer, montörer, upphandlare, produktionspersonal, lagerarbetare, systemutvecklare – alla kompetenser som behövs i resan mot ett ännu mer motståndskraftigt försvar.

– Många av de som kommer att rekryteras har aldrig tidigare haft kontakt med vår bransch, eller med försvarsverksamhet över lag. En stor utmaning ligger i att redogöra för dem varför det är så viktigt att göra en insats genom att ta ett arbete inom branschen. Det kommer vi att arbeta mycket med framöver inom SOFF, genom att ta fram olika berättelser och skapa intresse för vad ett jobb inom branschen faktiskt innebär, lovar Robert Limmergård.