Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skyhög efterfrågan på krypterade kommunikationslösningar

Tutus Data utvecklar lösningar som förstärker Sveriges totalförsvar genom säker kommunikation. Enligt nationella regelverk utvecklas system som stödjer krypterad kommunikation, och systemen används av olika aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet

Maria Rotzius, lösningsarkitekt/rådgivare och Roland Palmqvist, utvecklingschef på Tutus Data.

Tutus Data är en försvarsindustriell leverantör som utvecklar lösningar som hantera säkerhetsklassad information. Det handlar bland annat om Försvarsmaktsgodkända krypteringslösningar, som används för kommunikation upp till en viss nivå av säkerhetsskyddsklassificering i Sverige. Det är med andra ord inte fråga om lösningar som vem som helst kan eller får leverera.

– Det kan vara lösningar för allt som ska förmedlas mellan till exempel samhällskritiska myndigheter som under pågående operation behöver kommunicera där det är oerhört viktigt att inte kunna förvanska, manipulera eller avlyssna informationen. Det kan vara handhållna krypterade enheter, en smartphone eller större enheter som är fordonsmonterade. Vi arbetar med hela spannet och levererar en helhetslösning, säger Maria Rotzius, lösningsarkitekt och rådgivare på Tutus Data.  

Kontroll hela vägen

Att arbeta med både hårdvara och mjukvara inom det här segmentet är unikt för Tutus Data i Sverige. Utöver krypterad hårdvara och den mjukvarubaserade krypteringen så erbjuder företaget även ett säkert moln där flertalet tjänster ingår så som säker videokonferens, tal och meddelande, säker lagring och säkra uppdateringar.

– Vi har kontroll över kommunikationslösningen hela vägen, från hårdvara till mjukvara.

Det är enbart genom att stå för hela utvecklingskedjan som vi verkligen kan säkerställa den höga assuransen. Kontrollen måste bibehållas hela vägen, inklusive all hårdvara, det egenutvecklade operativsystemet och alla program som ska användas på enheten, förklarar Maria Rotzius.

Behöver anpassa efter nya krav

Den militära underrättelsetjänsten, MUST, granskar all mjukvara för att krypton skall erhålla det godkännandet som tillåter att försvaret får använda dem.

Det är en tidskrävande men ytterst nödvändig process vid nya systeminstallationer och införande av ny materiel, men samtidigt behöver försvaret i skrivande stund förstärka inom i stort sett alla områden. På Tutus Data söker man underlätta så långt det bara är möjligt, genom att hålla en extremt hög leveranssäkerhet och genom att alltid lösa de nya utmaningar som kunden har med sina system.

– Vår bransch kännetecknas av att det finns ett kraftigt ökat behov av att skydda information som hanteras, skickas och lagras elektroniskt. Då behövs lösningar för säker, krypterad kommunikation. Vi ser att det är fler och fler segment som efterfrågar den här typen av lösningar, vilket betyder att vi måste vidareutveckla våra produkter för att möta det, säger Roland Palmqvist, utvecklingschef på Tutus Data med ansvar för det pågående rekryteringsarbetet.

Behöver mobilisera med rätt kompetens

Branschens efterfrågan ökar kraftigt och Tutus Data kommer i närtid att behöva leverera mycket mer volym än vad man gjort tidigare. Det vill säga mer hårdvara, mer mjukvara, för fler kunder inom fler områden. Det är med andra ord inte bara inom det militära försvaret som krypterad kommunikation behövs.

– Vi söker främst utvecklare med grundläggande förståelse för tekniska system och för de utmaningar som våra kunder står inför. Vi ser att helt nya verksamheter behöver använda våra lösningar, och det är verksamheter som aldrig tidigare har behövt säkerhetsklassad kommunikation, berättar Roland.

Man förstår snabbt att branschen är skållhet och kommer att fortsätta vara det under en lång tid framöver. Just nu är det oerhört viktigt för företag som levererar försvarsrelaterad utrustning, mjukvara och system att mobilisera. Det innebär i första hand att man behöver få tag på rätt kompetens.