Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Baker Tillys superkraft gagnar lokala företag

Globalt ledande expertis inom revision, redovisning, skatterådgivning, lön, bokslut och affärsrådgivning finns tillgänglig för Sollefteås företag. Tack vare det internationella nätverket Baker Tillys lokala närvaro kan företag i regionen ta del av marknadens bästa erbjudanden inom området.

Alla Baker Tilly-kontor är fristående bolag som ägs och drivs lokalt av lokala entreprenörer. Därför finns en djupgående förståelse för hur ägarledda bolag fungerar och vilka utmaningar de står inför när det gäller ekonomiarbetet

Baker Tilly har till skillnad från flera konkurrenter valt att behålla revision och redovisning under samma tak. Det för att kunna vara en komplett partner inom finansiella tjänster, med helhetsåtagande hela vägen från löpande redovisning till bokslut. Att slippa leta efter flera olika leverantörer underlättar också markant för kunderna.

Förståelse för ägarledda bolag

För Baker Tilly är entreprenörskap en stark drivkraft för fortsatt utveckling. Alla Baker Tilly-kontor är fristående bolag som ägs och drivs lokalt av lokala entreprenörer. Därför finns en djupgående förståelse för hur ägarledda bolag fungerar och vilka utmaningar de står inför när det gäller ekonomiarbetet, men även gällande affärsutveckling i allmänhet. De flesta av kunderna är också ägarledda bolag.

I Sollefteå, Ramsele och Kramfors är Baker Tilly det nuvarande varumärket för det anrika bolaget Asplunds Revisionsbyrå, som etablerades av Ola Asplund 1986. Ola är fortfarande partner och driver byrån under Baker Tillys flagg tillsammans med auktoriserade revisorn tillika vd:n Hanna Hedin, auktoriserade redovisningskonsulten Stefan Landgren och ett tjugotal medarbetare.

– Alla beslut fattas lokalt av oss som arbetar på byrån. Det ger en större frihet än hos andra stora aktörer, som ofta är centralstyrda. Vi verkar lokalt och känner den lokala marknaden bäst, vi tar de bästa besluten baserade på lokala förutsättningar, säger Hanna Hedin.

Asplunds blev Baker Tilly redan 2010, men väldigt många i regionen refererar fortfarande till verksamheten som Asplunds. Det vittnar om de långa relationer man byggt upp med lokala kunder genom åren.

Känner stark framtidstro

Redovisningstjänster omfattar cirka 85 procent av verksamheten vid de tre kontoren Sollefteå, Ramsele och Kramfors. Uppdragen tenderar att bli mer omfattande och det har att göra med den positiva tillväxt som regionen präglas av.

– Vi märker definitivt av den positiva anda som finns i regionen och speciellt i Sollefteå, där vi ser att många företag nu vill investera och rusta för framtiden. Det finns en helt annan framtidstro nu och den är påtaglig, den gör att vi också börjar planera för vår tillväxt inom Baker Tilly, säger Hanna.

Byråns tillväxt går hand i hand med kundernas tillväxt. När kundföretagen växer och mår bra kan Baker Tilly också investera i utveckling för egen del.

– De flesta av våra kunder upplever en fortsatt positiv utveckling och våra tjänster efterfrågas mer och mer. Vi behöver rusta för att kunna möta deras behov på sikt, och det genom att rekrytera mer kompetens till de tre kontoren. Det är något som vi kommer att fokusera mycket på de kommande åren, berättar Hanna.

Byråns superkraft

Baker Tilly är den största aktören inom branschen i regionen, med ett väletablerat varumärke och många långvariga samarbeten.

– Vår största superkraft är att vi har fantastiskt duktiga konsulter lokalt och dessutom ett stort nätverk. Vi är medlemmar i en global organisation och har därför tillgång till expertis från hela världen. Det kan ingen annan aktör matcha lokalt. En del av våra kunder bedriver internationella verksamheter och därför är det viktigt att vi också arbetar med ett internationellt perspektiv. Det kan vi göra tack vare vårt nätverk, och jag tror personligen att det gör att många väljer oss, säger Hanna Hedin.