Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Så bidrar Handelsbanken till den lokala utvecklingen

Handelsbanken har ett stort fokus på det lokala näringslivet, något som alltid har fallit sig naturligt med en stark lokal närvaro och som den bank med flest lokalkontor i Sverige. Kontoren i Sollefteå och Höga Kusten har den senaste tiden stärkts med ny personal och kompetens.

Handelsbanken förstärker förmågan att möta kunderna, både befintliga och potentiellt nya, eftersom vi vill vara en drivkraft för fortsatt utveckling.

Fortsatt tillväxt är att vänta i både Sollefteå och Höga Kusten. I många regioner, speciellt i södra Sverige, råder en svagare konjunktur och ekonomisk oro. I norra Sverige är läget ett annat. Här planeras några av Europas största industriinvesteringar, och till följd av det tusentals nya jobb, likväl som nya bostäder, skolor och annan samhällsservice. 

Drivkraft för fortsatt utveckling

Några av de största investeringarna i Västernorrland sker i befintliga företag i grannkommuner till Sollefteå och Höga Kusten. Den i särklass största planerade investeringen i Sollefteå är återupplivandet av regementet, följt av Unipers förslag om att etablera en produktionsanläggning för flygbränsle i Långsele.

– Det händer mycket i länet och all utveckling skapar ett större intresse för regionen. Vi förstärker vår förmåga att möta våra kunder, både befintliga och potentiellt nya, eftersom vi vill vara en drivkraft för fortsatt utveckling. Därför har vi expanderat både i Sollefteå och Höga Kusten, berättar Kim Brändström, kontorschef i Sollefteå och Höga Kusten.

Ny tillväxtresa påbörjad

Kundunderlaget förväntas växa och det är oerhört positivt för Sollefteå och Höga Kusten, som tidigare varit präglade av avfolkning men som nu påbörjar en ny tillväxtresa.

– Vi vill vara väl förberedda och kunna möta våra kunder på bästa sätt. Inom kontoret och länet har vi alla kompetenser som krävs för det, med till exempel egna rådgivare, kapitalförvaltare och specialister inom skog och tjänstepension. Vi fortsätter att rekrytera under 2024 för att förstärka kontoren i Sollefteå och Höga Kusten, upplyser Kim Brändström.

Attraktiv arbetsgivare

På Handelsbanken fattas besluten lokalt av rådgivare som känner den lokala marknaden. Det finns en stark tro på individen och det är något som genomsyrar hela verksamheten, vilket gör det extra kul att arbeta i banken.

Dessutom är det enligt Brändström en trygg och stöttande arbetsmiljö som råder på kontoren i Sollefteå och Höga Kusten, vilket bidrar till att göra Handelsbanken till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

– Jag känner personligen att det finns en närhet och tillgänglighet här som ökar trivseln, det gäller både på jobbet och i regionen allmänhet, säger Kim, som är från Härnösand men som tidigare har arbetat i både Stockholm och Malmö.

– När hemlängtan blev för stark sökte jag mig helt enkelt norrut igen, tillägger han.