Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Smarta projektägare väljer en mer personlig samarbetspartner  

Transportcentralen samlar ett 70-tal större och mindre åkerier samt entreprenadföretag i Halland. Tillsammans erbjuder de heltäckande tjänster inom logistik, entreprenad och återvinning. Det är en stor fördel att anlita en och samma leverantör för exempelvis transport av material, markberedning samt bortforsling av det som blir över.

Transportcentralens vd Lars Quander .

Transportcentralen är en partner för smarta projektägare i Halland och till viss del även i angränsande län. På frågan om varför man ska välja Transportcentralen som sin leverantör av logistik, entreprenad och återvinningstjänster svarar vd Lars Quander att allt har med långsiktighet och personliga relationer att göra.

– Vi är väldigt personliga trots att vi har flera affärsområden och utför många olika tjänster. Det är viktigt att vi kan skapa trygghet för kunden att välja oss. Samtidigt ska det vara enkelt att samarbeta med oss baserat på att vi alltid är tillgängliga, alltid levererar det vi sagt att vi ska leverera och i rätt tid, samt att vi håller en tät dialog där kundens behov alltid står i centrum.

Strävar alltid efter att bli bättre 

Enligt Lars finns det inga genvägar för att göra ett bra jobb inom de tre affärsområdena. Det är ständigt engagemang som gäller.

– Ständiga förbättringar är kännetecknande för oss. Vi strävar alltid efter att bli lite bättre och våra kunder uppskattar det. Lika viktigt är det att våra åkerier och entreprenadbolag uppskattar det vi gör. Vi ska vara en samarbetspartner som lyfter deras verksamheter, likväl som kundernas. 

Det finns alltid utrymme för fler åkerier och andra företag inom Transportcentralens verksamhetsområden att ansluta sig till gruppen och bli en del av ett framgångsrikt team. Men Transportcentralen har samtidigt höga krav på alla som vill bli en del av gemenskapen. Det gäller även för kunderna.

– Vi samarbetar bara med företag som vi vet bedriver en seriös och hållbar verksamhet som är väldokumenterad över tid, understryker Lars.

Mycket att bidra med för Hallands fortsatta utveckling

Det händer mycket längs Hallandskusten. Ny infrastruktur ska byggas och nya handelsområden tillkommer. För Transportcentralen lär det alltid finnas något att göra.

Hela Hallandskusten är eftertraktad för såväl etableringar som boende. Det finns oerhört fina lägen för den som vill bygga ny bostad, men även för företag som vill flytta till ett mer attraktivt läge.

– Många vill till regionen, helt klart. Det finns en stor utvecklingspotential här, mycket är fantastiskt och fungerar optimalt, men det finns också saker som behöver utvecklas. Vi på Transportcentralen vill gärna vara en del av Hallands fortsatta tillväxt och här har vi väldigt mycket att bidra med, avslutar Lars med.