Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt inom arbetsmiljö och brandskydd

Det finns nog inget inom arbetsmiljöfrågor eller aktivt brandskydd som företaget H Safety inte berör på ett eller annat sätt. Precis som hela Kiruna stad har H Safety vuxit fram som ett resultat av gruvnäringens tillväxt.

Marknadsansvarig Mattias Hedlund, VD Gunnar Rådberg och Verksamhetsansvarig för Kiruna Peter Degerbjörk

Som en följd av flera stora tunnel och schaktarbeten kopplat till gruvindustrins expansion finns också ett stort behov att hantera de speciella risker som följer med bergarbete i tunnlar och schakt. Riskerna skall identifieras och hanteras och dokumenteras. Det var det första uppdraget för H Safety, som sedermera har vidareutvecklats till ett heltäckande konsult- och utbildningsföretag inom arbetsmiljö och brandskydd.

Den tunga industrin i norr driver utvecklingen

Allt sedan företaget grundades är det den tunga industri med gruvnäringen i spetsen som driver utvecklingen och skapar ett ökat behov av arbetsmiljötjänster hos många företag. Bygg och entreprenad, och större markarbeten, är också områden som H Safety arbetar mycket med.

– Gemensamt för våra kunder är att de ofta har utmanande risker i sin verksamhet. Vi har stor erfarenhet av att identifiera och ta fram rutiner för hur de ska arbeta med riskerna och på så sätt minimera, helst eliminera, riskfyllda arbetsmoment, förklarar Gunnar Rådberg, vd på H Safety.

H Safety kommer tidigt in i verksamheten för att utforma program för arbetsmiljö och säkerhet. I samband med nya industrietableringar i norra Sverige är H Safety delaktiga under hela processen, först under planering och byggnationen av den nya industrin och därefter under uppstart av den.

Mycket på agendan

Gunnar nämner Northvolt i Skellefteå, H2 Green Steel i Boden, stadsomvandlingen i Kiruna samt LKAB:s expansion som exempel på vad H Safety har på agendan just nu.

– Vi samarbetar mycket med många olika underleverantörer till industrin som finns och byggs upp i norr. Det kan vara allt från relativt stora mark- och byggentreprenörer till mindre mera specialiserade företag berättar Gunnar.

– Alla leverantörer, stora som små, som är en del av den gröna omställningen, alla som är med och genomför de stora investeringarna inom omställningen och stadsomvandlingen – alla är potentiella kunder för H Safety, menar Peter Degerbjörk, verksamhetsansvarig för H Safetys kontor i Kiruna.

– Kännetecknande för oss är att vi vill vara nära kunden och kundens verksamhet, fortsätter han. Därför är vi på plats, på själva byggarbetsplatsen eller industrin, när vi utför vårt arbete. Vi tycker att det ska göras nära kund och i symbios med deras verksamhet.

Varierande och spännande arbete

H Safety har vuxit från en till dagens 40 medarbetare, och företaget fortsätter växa tillsammans med kunderna med verksamhet i Kiruna, Skellefteå, Boliden och Umeå.

Verksamheten breddas även hela tiden för att passa en större kundgrupp, vilket ställer högre krav på H Safety att kunna leverera med samma höga servicenivå. För att kunna växa mer behöver man bli fler.

– För den som söker ett varierande och spännande arbete med mycket kundkontakt är dörren öppen, säger Gunnar Rådberg.