Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovation från Kiruna effektiviserar gruvdriften

Den lokalt utvecklade malmvagnen Faano med LKAB som huvudman är helt anpassad efter gruvnäringens behov och lade för 20 år sedan grunden för företaget Kiruna Wagon. Den utvecklades först som prototyp och visade sig snabbt fylla sin funktion och dessutom överträffa förväntningarna.

Kiruna Wagon är det enda bolaget i Sverige som tillverkar godsvagnar för både gruvnäring och järnvägstransporter

För gruvan och dess satsning mot 50 procent ökad transportkapacitet på Malmbanan har malmvagnen Faano varit avgörande. Kunskapen har vidareutvecklats för att även passa andra gruvors behov och nu även för all möjlig godstrafik på räls.

Jobbat med grön omställning i 20 år

Kiruna Wagon är idag ett fristående bolag som tillverkar godsvagnar för både gruvnäring och järnvägstransporter. Det är det enda bolaget i Sverige som har den här inriktningen och som tillverkar vagnar av det här slaget. Inom stora delar av den svenska gruvnäringen är Kiruna Wagons hållbara malmvagnar mer eller mindre standard idag.

Järnvägen är per automatik hållbar och har alla fördelar miljö- och säkerhetsmässigt mot alla andra typer av transportslag för gods. Väljer man dessutom att som LKAB uppgradera den befintliga infrastrukturen till större axellaster i stället för att bygga nytt så är den oslagbar ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Inom vår bransch har vi i 20 år levererat och marknadsfört precis den gröna omställning som blivit populär under de senaste åren, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

Att Kiruna Wagon dessutom bygger sina vagnar av högpresterande material där absoluta merparten av stålet kommer från järnmalm av magnetit, med ett tydligt fokus på att minska energiförbrukningen i sina systemlösningar i kombination med en tillverkningsmiljö som bygger på 100 procent spillvärme och vattenkraft, gör att man kan garantera det lägsta miljöavtrycket på marknaden.

– Det har burit sig helt klart. Våra kunder vet att de kan lita på vår lösning och att vi alltid finns tillgängliga när det behövs, kommenterar Fredrik.

Lasta tungt och lossa snabbt

Innovationen bakom Kiruna Wagon som produkt bygger på att kunna lasta tungt men samtidigt kunna lossa lasten snabbt och effektivt med hög säkerhet. Under de senaste 20 åren har den ursprungliga uppfinningen vidareutvecklats och Kiruna Wagon erbjuder idag fem olika vagnstyper, alla framtagna ur en patenterad innovation.

– Vi har ingen konkurrens rent produktivitetsmässigt för någon av våra vagnar. Det vi utvecklar tillhör inte lågprissegmentet men vi levererar långsiktigt kostnadseffektiva lösningar för en mer effektiv drift. Om det hänger på ekonomin så erbjuder vi även finansieringslösningar, berättar Fredrik. 

Kiruna Wagon bidrar till att effektivisera gruvdriften, men vagnarna kan även tillämpas för järnvägstransporter som inte har med gruvan att göra.

– Alla former av tyngre material som ska fraktas kan med fördel lastas på en av våra vagnar. Våra vagnars lastkapacitet är överlägsen, liksom deras kvalitet. Inom gruvnäringen har vi i princip ingen konkurrens tekniskt, logistiken är avgörande för en effektiv drift och det vet de moderna gruvbolagen om. Däremot när det gäller andra typer av godstransporter så finns det en del kvar att göra.

Är framtiden tryggad?

Fredrik förklarar att många järnvägsoperatörer skulle kunna vinna mycket på att byta ut slitna godsvagnar mot ett alternativ som håller över tid. Då menar han vagnar som är mer terminaloptimerade, moduluppbyggda, förberedda för högre axellaster och centralbuffertkoppel. Det vill säga alternativ från Kiruna Wagon.

– Ingen vinner på att godstågen står stilla, allra minst järnvägsoperatörerna. För att bygga bort de svagheter som upplevs med godstrafik på räls idag är en investering i högkvalitativa vagnar med högre lastkapacitet per vagn en bra början. Eftersom varje vagn kan ta mer gods behövs färre vagnar för att frakta samma mängd gods. Vi håller en dialog med branschen och hoppas att det ska ta fart även här.

Men på Kiruna Wagon sitter man inte sysslolös. Den potentiella marknaden är mycket större än produktionskapaciteten och så har det varit sedan den första vagnen rullades ut. Flera års produktion finns på hemmamarknaden i de satsningar som görs tillsammans med gruvbolag och i samband med den gröna omställningen i norra Sverige.

– Mycket snart kommer de första nya aktörerna stålbolaget H2GS och Viscaria, som ska driva koppargruvan, ha ett behov av vagnar. Vi hoppas kunna hjälpa dem genom vad vi kallar oöverträffad transportnytta.

– Vi har redan byggt upp mycket långsiktiga och bra samarbeten med alla gruvbolag i vår närhet, fortsätter Fredrik. Vår framtid hoppas vi är tryggad över lång tid framöver och vi ser även fram emot att ta steget ut på en global marknad.