Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024
Från vänster i bild ses Daniel Tolvgård, Byggnadsingenjör Arkitektur; Madelaine Johansson, Kontorsledare/Adm; Andreas Eriksson, Teamchef EL- Teknik; Lennart Hedqvist, A-Ingenjör och Berndt Hortlund, Sektionschef Installationsteknik som alla är delaktiga i projekteringen av Polarbröds nya bageri.

Hellströms är med och bygger Polarbröds nya bageri

Byggföretaget Hellströms förverkligar drömmen om det långsiktiga byggandet i Norrland. Företaget är en samhällsbyggare som gör ny- och ombyggnationer, renoveringar och uppgraderingar av samhällsnyttiga fastigheter som skolor och förskolor, kommersiella lokaler samt även bostäder över hela Norrland. »

Norconsult projekterar Polarbröds nya bageri

Norconsult bidrar till ett hållbart samhälle genom samarbete, nyskapande, kreativitet och hållbara innovativa lösningar. Målsättningen är densamma oavsett var projekten finns och allt handlar om att skapa en hållbar tillväxt. »

Från vänster i bild ses Daniel Tolvgård, Byggnadsingenjör Arkitektur; Madelaine Johansson, Kontorsledare/Adm; Andreas Eriksson, Teamchef EL- Teknik; Lennart Hedqvist, A-Ingenjör och Berndt Hortlund, Sektionschef Installationsteknik som alla är delaktiga i projekteringen av Polarbröds nya bageri.
Barncancerfonden