Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024
Riksfärdtjänsten Sverige AB är den sammanhållande länken för uppdraget Stationsledsagning åt Trafikverket. Tjänsten är kostnadsfri och kan bokas av alla som har behov av stöd och hjälp inför och efter en tågresa.

Alla ska kunna resa och öka sin delaktighet

Riksfärdtjänsten Sverige AB är ett mångsidigt företag med fyra affärsområden – samtliga uppbyggda kring hållbarhet. Mer specifikt handlar det om hållbart resande och att erbjuda samma möjligheter för alla att resa och vara delaktiga i samhället. »