Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022
Från vänster i bild ses Daniel Tolvgård, Byggnadsingenjör Arkitektur; Madelaine Johansson, Kontorsledare/Adm; Andreas Eriksson, Teamchef EL- Teknik; Lennart Hedqvist, A-Ingenjör och Berndt Hortlund, Sektionschef Installationsteknik som alla är delaktiga i projekteringen av Polarbröds nya bageri.

Hellströms är med och bygger Polarbröds nya bageri

Byggföretaget Hellströms förverkligar drömmen om det långsiktiga byggandet i Norrland. Företaget är en samhällsbyggare som gör ny- och ombyggnationer, renoveringar och uppgraderingar av samhällsnyttiga fastigheter som skolor och förskolor, kommersiella lokaler samt även bostäder över hela Norrland. »